ЗА НАС

„Асоциация на Пациентите с Бъбречни Заболявания и приятели” е сдружение, създадено в интерес на хората с бъбречни заболявания и като такова то представлява юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

За „АПБЗ и приятели” на първо място е ПАЦИЕНТЪТ и неговия ЖИВОТ, също така и ПОЛИТИЧЕСКАТА и КОРПОРАТИВНА НЕЗАВИСИМОСТ !

„Асоциацията на Пациентите с Бъбречни Заболявания и приятели” е организация, отворена за всички! Основната ни идея е да работим за по-добър живот и подкрепа на хората с бъбречни заболявания, тяхни роднини и близки.

Вратите ни са отворени за пациенти, лекари, лекарски сдружения, организации и компании, чиято единствена цел е:
БЛАГОТО НА ПАЦИЕНТА!

Христина Николова
Христина Николова

Председател на Управителния съвет на „Асоциацията на Пациентите с Бъбречни Заболявания и приятели” е Христина Николова. Тя е юрист по образование, работи като адвокат от дълги години. Христина е с трансплантиран бъбрек.

 

 

Георги Пеев
Георги Пеев
Павлинка Бахчеванова
Павлинка Бахчеванова

Членове на УС са Георги Пеев и Павлинка Бахчеванова. Георги е световен и европейски шампион по плуване за атлети с трансплантирани органи. Той е единственият човек в света, изкачил врух Ухуру (5895 метра) в планината Килиманджаро, Танзания – континенталния първенец на Африка, с трансплантирани сърце и бъбрек. Павлинка е сред активните българи в подкрепа на каузата за донорството, за да има повече трансплантации у нас. Тя е с трансплантиран бъбрек.

Адрес на управление:
6300 Хасково
Ул. „Тутракан“ №21, ет. 3, ап. 4

Адрес за кореспонденция:
1000 София
Ул. „Солунска“, №11, ет. 4, ап. 8

Email: office.apbz@gmail.com, apbz@abv.bg