Вижте пътя за включване в листата на чакащи за трансплантация

0
841
Прегледа

Изпълнителна акенция „Медицински надзор“ публикува на своята страница във фейсбук пътя за включване в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) за трансплантация на органи или трансплантация на хемопоетични стволови клетки и условия за кандидатстване за трансплантация в чужбина.

Първото условие е пациентът да бъде включен в служебния регистър на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) за трансплантация на органи или трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
✅Пътят за включване в регистъра за трансплантация на органи е:
✅I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Предложението за включване на пациенти в служебния регистър на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) за различните видове трансплантация на органи се прави от лечебните заведения, в чийто предмет на дейност е включена трансплантация на съответния вид орган.
Предложението за включване на пациент в служебния регистър на ИАМН се прави след получаване на информирано съгласие от пациента или негов родител, настойник или попечител.
✅II.ПЪТЕКА НА ПАЦИЕНТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В
СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИАМН ЗА:
1. БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:
Нефрологът, който наблюдава пациента на диализа, го насочва към Клиника по нефрология и бъбречна трансаплантация в УМБАЛ „Александровска“, Университетска болница „Лозенец“, Военномедицинска академия – ВМА, УМБАЛ“Н.И.Пирогов“, УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за бъбречна трансплантация в ИАМН.
При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, Клиниката по нефрология и бъбречна трансплантация в УМБАЛ «Александровска», МБАЛ «Лозенец», Военномедицинска академия–София, УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов”, УМБАЛ «Света Марина» – Варна, изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.
В едноседмичен срок от вписването на пациента ИАМН писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.
При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
2. ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:
Гастроентерологът, който наблюдава пациента, го насочва към един от трансплантационните центрове за черен дроб, а именно Военномедицинска академия–София и МБАЛ «Лозенец» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за чернодробна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че бъде оценен като подходящ за трансплантация, една от горепосочените клиники изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.
В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.
При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
3. БЕЛОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:
Пулмологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ „Света Екатерина“ и МБАЛ «Лозенец» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за белодробна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, едно от горепосочените лечебни заведения изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.
В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.
При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
4. СЪРДЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:
Кардиологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ «Света Екатерина» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за сърдечна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, УМБАЛ «Света Екатерина» изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.
В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.
При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
☎️КООРДИНАТИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:
• УМБАЛ „Александровска“ (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 923 03 33
• МБАЛ «Лозенец» (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81
• Военномедицинска академия–София (черен дроб), информация за насочване към Клиника по Гастроентерология на тел: +359 /02/ 922 60 00 (централа)
• МБАЛ «Лозенец» (черен дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81
• УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» (бъбреци) информация за насочване към Клиника по урология, Отделение по детска урологи на тел: +359 /2/ 9154 213; +359 /2/ 9154 411
• УМБАЛ «Света Екатерина» (сърце, бял дроб), телефон за записване от цялата страна 0700 12 131
• МБАЛ «Лозенец» (бял дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81
• УМБАЛ «Света Марина» – Варна (бъбреци), телефон за записване: +359 /52 / 302 851 (до 55); координатор бъбречна трансплантация, тел: +359 52 978 262
• Военномедицинска академия–София (бъбреци), информация за насочване към Клиника по Нефрология на тел: +359 /02/ 922 60 00 (централа)
✅III. ПЪТЯ НА ПАЦИЕНТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР
НА ИАМН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ:
Предложението за включване на пациенти в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на стволови клетки се прави от медицински специалисти от лечебни заведения, в чийто предмет на дейност е включена трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
Медицинските специалисти, които наблюдават и провеждат лечение на пациенти със злокачествени заболявания на кръвта, пациенти с вродени или придобити заболявания на хемопоетичната система, които са довели до тежки нарушения на нейната функция и при пациенти смедикаментозна или друга интоксикация, която е довела до тежко нарушение на функцията на хемопоетичната система, правят предложение за вклюване на пациента в листата на чакащи за трансплантация на стволови клетки и го изпращат в ИАМН.
Лечебни заведения, имащи разрешение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки:
СБАЛХЗ – София
УМБАЛ „Света Марина“ Варна
✅IV. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В ЧУЖБИНА, ЛИЦЕТО ПОДАВА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ НЗОК ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 2 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1А И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОДОБРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ.
❤️За осигуряване на оферта за трансплантация в чужбина, лицата могат да поискат съдействие от ИАМН, като ИАМН оказва съдействие на отправилите искане до нея лица.
Повече информация за трансплантациите може да намерите и на нашата страница ТРАНСПЛАНТАЦИЯ на сайта ни.