Проект на МЗ за изменение и допълнение на Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

0
20
Прегледа

На официалния сайт на МЗ е публикуван проект за изменение и допълнение на ЗТОТК, поместени в допълнителнит еразпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения – стр. 7 долу. Предложенията са въвеждане на кръстосано донорство у нас за първи път и донорство на матка. Има и предложения за промяна режима на предварително приживе даване на съгласие/несъгласие на българските граждани, както и да се увеличи броя на роднините, чието съгласие се взима предивд от медицинския екип. На сайта са публикувани мотивите и докалада на министъра за напарвените предложения. Срокът за общестевно обсъждане и предоставяне на мнения, предложения и препоръки е до 18.09.2019г.
http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/