9-та международна среща на балканските организации на хора сбъбречни заболявания – Витиз, Босна и Херцеговина. АПБЗ беше приета за пълноправен член на SEEN Network. Това ни прави не само част от една по – голяма организация, но по – силни, с повече опит, идеи и възможности. Това ни дава сили да продължим, въпреки проблемите и въпреки трудностите. Балканските народи имаме обща история, обща болка и общи проблеми – това само ни прави още по -близки!

0
38
Прегледа