ХЕМОДИАЛИЗА

КАКВО Е ХЕМОДИАЛИЗА И ХЕМОФИЛТРАЦИЯ ?

Хемодиализата е процедура, при която кръвта на болния се филтрира и „пречиства“ от отпадните азотсъдържащи вещества, ненужната вода и соли. Чрез хемодиализата също така се регулира артериалното кръвно налягане и баланса на електролитите (калий, натрий, хлор, фосфор и калций). При хемодиализата се използва машина – диализатор. Диализаторът е съставен от специална полупропусклива мембрана и диализен разтвор с определен състав на вода, аминокиселини и соли. Преминавайки през диализатора, кръвта се пречиства и след това се връща обратно в кръвоносната система. За да е възможно осъществяването на хемодиализата трябва да се осъществи достъп на диализната машина до кръвообръщението на болния. За тази цел най-често по хирургичен път се създава артерио-венозна фистула, която се намира под кожата, най-често на ръката. Хемодиализата може да се осъществи в болнични или домашни условия. Хемодиализата крие някои възможни усложнения: те са предизвикани най-често от бърза промяна във водно-електролитния състав на кръвта и телесните течности. Най-често се наблюдават мускулни крампи и спадане на кръвното налягане. Спадането на кръвното налягане се проявява като слабост, замаяност, гадене и прилошаване. Обикновено тези нежелани ефекти изчезват след първите няколко месеца на хемодиализа. Повечето от страничните ефекти се избягват чрез спазване на диета и прием на предписаните от лекаря-специалист лекарства. Диетата, която се спазва при хемодиализа е с балансирано белтъчно съдържание (белтъци предимно от животински произход), с ограничаване на фосфатите (млечните храни, ядки и варива), ограничаване на калия (картофи, варива, кайсии, банани) и с балансиране на приема на течности и готварска сол (виж по-горе). Хемодиализата се извършва обикновено три пъти седмично, като всяка процедура трае от 4 до 8 часа. Хемодиализата се прилага при изчерпване възможностите на описаното по-горе консервативно лечение на фона на което стойностите на креатинина в кръвта достигат 885 ммол/л (при диабетици тази стойност е по-ниска). Разбира се, освен тази стойност, под внимание се взимат редица други показатели като ниво на калия и фосфатите в кръвта, киселинност на кръвта, стойности на кръвното налягане и др.

Диализата не е окончателно лечение. Хемодиализата и перитонеалната диализа са методи на лечение, които се опитват да заместят част от функциите на неработещите бъбреци. Това лечение кара пациентите да се чувстват по-добре и да живеят по-дълго, но не ги излекува от бъбречната недостатъчност. Дългогодишното провеждане на хемодиализа води до специфични усложнения (които са следствие от това, че диализата компенсира само отделителната функция на бъбреците, без да замести отделяните от тях хормони, влияещи върху кръвотворенето и обмяната на костите) като бъбречна хипертония, бъбречно обусловено страдание на костите, бъбречна анемия, сетивно-моторна полиневропатия, кожни увреждания със сърбеж, перикардит, белодробен застой, хроничен хепатит, амилоидоза, кисти на бъбреците, ускорена атеросклероза, мозъчна деменция. Преживяемостта сред подложените на хронична диализа болни от бъбречна недостатъчност възлиза на около 55% след 10 години. За много от болните хемодиализата се явява предпоставка за успешна бъбречна трансплантация. В България понастоящем чрез хемодиализа се лекуват около 2500 човека, болни от хронична бъбречна недостатъчност.

Съществува и метод на хемофилтрация, при който от една канюлирана вена кръвта на пациента преминава през мембрана, която по свойства наподобява свойствата на бъбречните гломерули (това е частта от нефрона, където се филтрира първично кръвта). Филтрираната течност съдържа освен ненужните азотсъдържащи вещества , много соли и вода. Филтрираното количество се замества по венозен път с изотониен разтвор (разтвор с нормалната за организма концентрация на соли и електролити). Хемофилтрацията натоварва по-малко кръвообръщанието. Процедурата се провежда три пъти седмично.

ПЕРИТОНИАЛНА  ДИАЛИЗА

Перитонеалната диализа (ПД) е метод на лечение на терминалната хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), при който стерилни най-често глюкозно-солеви разтвори, посредством предварително поставен постоянен катетер се вливат в перитонеалната кухина. През стената на съдовете на богато кръвоснабдения перитонеум, токсините от кръвта на болните чрез дифузия и ултрафилтрация попадат във влятия диализен разтвор и при източването му окончателно се елиминират от организма.
С перитонеална диализа в настоящия момент се лекуват според различни източници между 150 и 200 хиляди болни с ХБН.
Най-често използваната модификация на ПД е продължителната амбулаторна перитонеална диализа (ПАПД). С въвеждането и през 1976 година, нефролозите поставят под въпрос възможността с този метод да се постигнат същите резултати както с хемодиализата (ХД), която по това време е вече сравнително усъвършенстван и стандартизиран метод на лечение на ХБН.

Сравненията между двата алтернативни диализни методи имат за цел да покажат потенциалните преимущества на единия или другия метод без да ги противопоставят помежду им. По клинични и етични съображения, включително и правото на пациента да избира метода на лечение, не е възможно сравнението между двата метода да се извършва както се препоръчва на базата на проспективни, рандомизирани проучвания.

Предпочитанията на болните с ХБН към един или друг диализен метод се формират до голяма степен и от контакта им с нефролога, в който те получават необходимата им информация и в идеалния случай лекар и пациент взимат решението заедно.

За повече информация по отношение на перитониалната диализа ПРОЧЕТЕТЕ ТУК