ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ПЪТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“ (ИАМН) ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ ИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В ЧУЖБИНА
Първото условие е пациентът да бъде включен в служебния регистър на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) за трансплантация на органи или трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
Пътят за включване в регистъра за трансплантация на органи е:
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Предложението за включване на пациенти в служебния регистър на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) за различните видове трансплантация на органи се прави от лечебните заведения, в чийто предмет на дейност е включена трансплантация на съответния вид орган.
Предложението за включване на пациент в служебния регистър на ИАМН се прави след получаване на информирано съгласие от пациента или негов родител, настойник или попечител.
II.ПЪТЕКА НА ПАЦИЕНТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В
СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИАМН ЗА:
1. БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:
Нефрологът, който наблюдава пациента на диализа, го насочва към Клиника по нефрология и бъбречна трансаплантация в УМБАЛ „Александровска“, Университетска болница „Лозенец“, Военномедицинска академия – ВМА, УМБАЛ“Н.И.Пирогов“, УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за бъбречна трансплантация в ИАМН.
При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, Клиниката по нефрология и бъбречна трансплантация в УМБАЛ «Александровска», МБАЛ «Лозенец», Военномедицинска академия–София, УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов”, УМБАЛ «Света Марина» – Варна, изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.
В едноседмичен срок от вписването на пациента ИАМН писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.
При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
2. ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:
Гастроентерологът, който наблюдава пациента, го насочва към един от трансплантационните центрове за черен дроб, а именно Военномедицинска академия–София и МБАЛ «Лозенец» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за чернодробна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че бъде оценен като подходящ за трансплантация, една от горепосочените клиники изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.
В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.
При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
3. БЕЛОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:
Пулмологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ „Света Екатерина“ и МБАЛ «Лозенец» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за белодробна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, едно от горепосочените лечебни заведения изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.
В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.
При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
4. СЪРДЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:
Кардиологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ «Света Екатерина» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за сърдечна трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, УМБАЛ «Света Екатерина» изпраща предложение за включване в ИАМН. Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАМН веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.
В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.
При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
☎️КООРДИНАТИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:
• УМБАЛ „Александровска“ (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 923 03 33
• МБАЛ «Лозенец» (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81
• Военномедицинска академия–София (черен дроб), информация за насочване към Клиника по Гастроентерология на тел: +359 /02/ 922 60 00 (централа)
• МБАЛ «Лозенец» (черен дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81
• УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» (бъбреци) информация за насочване към Клиника по урология, Отделение по детска урологи на тел: +359 /2/ 9154 213; +359 /2/ 9154 411
• УМБАЛ «Света Екатерина» (сърце, бял дроб), телефон за записване от цялата страна 0700 12 131
• МБАЛ «Лозенец» (бял дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81
• УМБАЛ «Света Марина» – Варна (бъбреци), телефон за записване: +359 /52 / 302 851 (до 55); координатор бъбречна трансплантация, тел: +359 52 978 262
• Военномедицинска академия–София (бъбреци), информация за насочване към Клиника по Нефрология на тел: +359 /02/ 922 60 00 (централа)
III. ПЪТЯ НА ПАЦИЕНТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР
НА ИАМН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ:
Предложението за включване на пациенти в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на стволови клетки се прави от медицински специалисти от лечебни заведения, в чийто предмет на дейност е включена трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
Медицинските специалисти, които наблюдават и провеждат лечение на пациенти със злокачествени заболявания на кръвта, пациенти с вродени или придобити заболявания на хемопоетичната система, които са довели до тежки нарушения на нейната функция и при пациенти смедикаментозна или друга интоксикация, която е довела до тежко нарушение на функцията на хемопоетичната система, правят предложение за вклюване на пациента в листата на чакащи за трансплантация на стволови клетки и го изпращат в ИАМН.
Лечебни заведения, имащи разрешение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки:
СБАЛХЗ – София
УМБАЛ „Света Марина“ Варна
IV. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В ЧУЖБИНА, ЛИЦЕТО ПОДАВА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ НЗОК ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 2 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1А И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОДОБРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ.
За осигуряване на оферта за трансплантация в чужбина, лицата могат да поискат съдействие от ИАМН, като ИАМН оказва съдействие на отправилите искане до нея лица.
Какво е бъбречна трансплантация?

Бъбречната трансплантация представлява хирургична процедура, при която в тялото на болния се поставя здрав, работещ бъбрек от друг човек (донор). Този бъбрек поема изцяло функцията на двата болни бъбрека на пациента.

Бъбречната трансплантация се извършва от специализирани хирурзи-уролози. Новият бъбрек не се поставя на нормалното му място, а най-често в корема извънперитонеално. По време на операцията хирургът свързва артерията и вената на новия бъбрек към артерия и вена на пациента. По този начин през новия бъбрек започва да преминава кръв и преработвайки я, той произвежда урина. Новият бъбрек може да започне да „работи“ веднага или до отделянето на урина могат да изминат няколко седмици. Собствените бъбреци на болния се оставят на същото място, освен ако не се прецени, че предизвикват инфекция или поддържат високо кръвно налягане.

Необходимо условие за осъществяване на бъбречна трансплантация е осигуряване на донор. Бъбрек за трансплантация може да се осигури от жив или съвсем скоро починал човек. Освен това важно е дали органът за трансплантация се осигурява от родствено близък (генетично близък човек) или чужд човек. Предварително, при избора на донор и орган за трансплантиране в лабораторни условия се извършват редица кръвни изследвания, които определят степента на съвместимост между донора и трансплантата (присаждания орган). В повечето от страните на европейския съюз съществува обединена база данни на всички чакащи за трансплантация пациенти (Eurotransplant), с които се сравняват кръвните показатели на всеки евентуален донор (главно загинали при катастрофи). При благоприятни резултати се пристъпва към техническото осъществяване на операцията. За съжаление броят на болните, чакащи за бъбречна трансплантация е твърде голям и периодът, който те трябва да чакат до намиране на трупен донор, обикновено е много дълъг. Когато донор на орган става жив човек, обикновено процедурата се осъществява по-бързо във времето.

Самата операция обикновено трае между 3 и 4 часа, а престоя в болницата е от 10 до 14 дни. Ако донорът е жив човек, той престоява в болницата обикновено около седмица. След напускането на болницата, трансплантираните пациенти трябва редовно да посещават специалист за контролни прегледи.

 

Предварителни условия

– Желание на пациента.
– Оценка на историята на заболяването.
– Оценка на актуалното здравословно състояние.

Предварителна подготовка за бъбречна трансплантация

– Широкообхватни предварителни изследвания.
– Решаване на съществуващи здравословни проблеми (стоматологични, УНГ, гинекологични).
– Разговор с пациента за бъбречната трансплантация.
– Регистрация на пациента (листа за чакащите).

Осигуряване на орган за трансплантиране

– от жив донор (дарител) – 17% от бъбречните трансплантациии в Европа
– от починал болен

Трансплантация на бъбрек от жив донор

Условия:
-здрав донор;
-съвпадение на кръвните групи;
-съвпадение на теста за тъканна съвместимост на донора и реципиента(приемника);
-възраст над 18 години (максималната възраст зависи от здравословното състояние на донора);
-роднинска връзка;
-съгласие на донора.

ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки,  ДВ, бр. 83/19.09.2003г., в сила от 1.01.2004 г.

Чл. 26. (1) Донор може да бъде само лице, което е съпруг или роднина на реципиента по права линия или по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването, в случаите, когато реципиентът е осиновител. (2) По изключение …..се допуска донор да бъде: 1. лице, което съжителства на брачни начала…. с реципиента в продължение на повече от две години….; 2. лице, което е биологичен баща на реципиента и няма сключен брак с майката по време на раждане на детето и/или не е припознал детето.

Трансплантация на бъбрек от починал донор

Условия:
-установена мозъчна смърт на донора;
-съвпадение на теста за тъканна съвместимост на донора и реципиента;
-съгласие на семейството, ако няма налично предварително съгласие за донорство на починалия.

ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки, ДВ, 83/19.09.2003г., в сила от 1.01.2004 г.

Чл. 18…(2) При необратимо спиране на всички функции на главния мозък и налична сърдечна дейност смъртта се установява от постоянно действаща комисия в състав от трима лекари…  Чл. 19. (1) Вземане на органи, тъкани и клетки за присаждане се разрешава, ако лицето приживе е изразило съгласие за това. Ако лицето не е изразило волята си приживе, прилага се чл. 21.
Чл. 21. Вземането на органи, тъкани и клетки от човешки труп може да се извърши, ако: 1. в здравноосигурителната книжка на лицето е вписано съгласие на лицето за вземане на органи…. след смъртта му; ако лицето не е изразило съгласие или несъгласие …., се взема съгласието на някой от неговите близки – съпруг, родител, пълнолетно дете, брат или сестра…

Фактори определящи решението за извършване на бъбречна трансплантация от починал пациент

-съвпадение на кръвните групи;
-тъканна съвместимост;
-продължителност на чакането за трансплантация;
-актуалното здравословно състояние на реципиента.

Основни принципи

– Максимално съвпадение между показателите на донора и реципиента.
– Минимален възможен риск за отхвърляне на трансплантирания бъбрек.

Следващи стъпки

– Информиране на лекуващия лекар и пациента.
– Транспорт на взетите органи до съответния център.
– Провеждане на изследвания на пациента.
– Подготовка на пациента за операция.
– Провеждане на диализа преди трансплантацията.

Операция за получаване на бъбрек при жив донор

– Продължителност на операцията 2 -3 часа.
– Среден престой в болница – 7-10 дни.
– Повечето донори след 6 – 8 седмици са трудоспособни.

Донор с един здрав бъбрек живее нормален живот!

Трансплантация на бъбрек

– Продължителност на операцията 2 -3 часа.
– Среден престой в болница – 3 седмици.

Организмът на пациента трябва да приеме трансплантирания орган!

Медикаментозно лечение за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирания бъбрек

Имуносупресори (препарати потискащи имунитета):

– стероиди (кортизонови препарати)
– азатиоприн
– циклоспорин А

Медикаментите се приемат най-често в комбинация.

Остра реакция на отхвърляне на трансплантирания орган

Първични симптоми:
– повишени стойности на някои лабораторни показатели в кръвта (креатинин, LDH, CRP, левкоцити).

Вторични симптоми:
– повишено кръвно налягане, микрохематурия, повишена температура, болки, аритмия.

Реакцията на отхвърляне се повлиява чрез допълнително медикаментозно лечение

Хронична реакция на отхвърляне

– Възможни симптоми – повишени стойности на някои лабораторни показатели в кръвта.
– Продължителна тенденция за отхвърляне на трансплантирания бъбрек.
– Необходими са чести изследвания (включително и бъбречна биопсия).
– Оптимизиране на медикаментозното лечение.

Възможни странични ефекти на имуносупресивното лечение

– отоци по лицето и тялото
– наддаване на тегло (повишен апетит)
– повишено кръвно налягане
– увреждане на трансплантирания бъбрек
– повишаване на кръвната захар
– акне
– повишено окосмяване
– подуване на венците

Недостатъци на бъбречната трансплантация

– Дълъг период на чакане (за Европа около 5 години).
– Голяма оперативна намеса.
– Реакции за отхвърляне.
– Възможност за отхвърляне на органа и връщане към диализно лечение.

Предимства на бъбречната трансплантация

– Оптимално заместително лечение на бъбречната недостатъчност.
– Няма необходимост от диализа.
– Независимост на пациента.
– Балансирано хранене.
– Ново качество на живот, нова енергия.

Предимства на бъбречната трансплантация от жив донор

– Практически няма период на чакане.
– Бързо пренасяне на трансплантирания орган.
– Евентуално по-добро съвпадение (роднини).

Използвани са материали на фирма Baxter, 
National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse  
(NKUDIC) и Държавен вестник.