ЗА НАС

„Асоциация на Пациентите с Бъбречни Заболявания и приятели” е сдружение, създадено в интерес на хората с бъбречни заболявания и като такова то представлява юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

За „АПБЗ и приятели” на първо място е ПАЦИЕНТЪТ и неговия ЖИВОТ, също така и ПОЛИТИЧЕСКАТА и КОРПОРАТИВНА НЕЗАВИСИМОСТ !

„ Асоциацията на Пациентите с Бъбречни Заболявания и приятели” е организация, отворена за всички! Основната ни идея е да работим за по-добър живот и подкрепа на хората с бъбречни заболявания, тяхни роднини и близки.

Вратите ни са отворени за пациенти, лекари, лекарски сдружения, организации и компании, чиято единствена цел е:
БЛАГОТО НА ПАЦИЕНТА!