Функциониращи клиники по трансплантация в България

  1. Запитване на „АПБЗ и приятели“ за функциониращи клиники по трансплантация в България
  2. Отговор от ИАМН