ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Какво е бъбречна трансплантация?

Бъбречната трансплантация представлява хирургична процедура, при която в тялото на болния се поставя здрав, работещ бъбрек от друг човек (донор). Този бъбрек поема изцяло функцията на двата болни бъбрека на пациента.

Бъбречната трансплантация се извършва от специализирани хирурзи-уролози. Новият бъбрек не се поставя на нормалното му място, а най-често в корема извънперитонеално. По време на операцията хирургът свързва артерията и вената на новия бъбрек към артерия и вена на пациента. По този начин през новия бъбрек започва да преминава кръв и преработвайки я, той произвежда урина. Новият бъбрек може да започне да „работи“ веднага или до отделянето на урина могат да изминат няколко седмици. Собствените бъбреци на болния се оставят на същото място, освен ако не се прецени, че предизвикват инфекция или поддържат високо кръвно налягане.

Необходимо условие за осъществяване на бъбречна трансплантация е осигуряване на донор. Бъбрек за трансплантация може да се осигури от жив или съвсем скоро починал човек. Освен това важно е дали органът за трансплантация се осигурява от родствено близък (генетично близък човек) или чужд човек. Предварително, при избора на донор и орган за трансплантиране в лабораторни условия се извършват редица кръвни изследвания, които определят степента на съвместимост между донора и трансплантата (присаждания орган). В повечето от страните на европейския съюз съществува обединена база данни на всички чакащи за трансплантация пациенти (Eurotransplant), с които се сравняват кръвните показатели на всеки евентуален донор (главно загинали при катастрофи). При благоприятни резултати се пристъпва към техническото осъществяване на операцията. За съжаление броят на болните, чакащи за бъбречна трансплантация е твърде голям и периодът, който те трябва да чакат до намиране на трупен донор, обикновено е много дълъг. Когато донор на орган става жив човек, обикновено процедурата се осъществява по-бързо във времето.

Самата операция обикновено трае между 3 и 4 часа, а престоя в болницата е от 10 до 14 дни. Ако донорът е жив човек, той престоява в болницата обикновено около седмица. След напускането на болницата, трансплантираните пациенти трябва редовно да посещават специалист за контролни прегледи.

 

Предварителни условия

– Желание на пациента.
– Оценка на историята на заболяването.
– Оценка на актуалното здравословно състояние.

Предварителна подготовка за бъбречна трансплантация

– Широкообхватни предварителни изследвания.
– Решаване на съществуващи здравословни проблеми (стоматологични, УНГ, гинекологични).
– Разговор с пациента за бъбречната трансплантация.
– Регистрация на пациента (листа за чакащите).

Осигуряване на орган за трансплантиране

– от жив донор (дарител) – 17% от бъбречните трансплантациии в Европа
– от починал болен

Трансплантация на бъбрек от жив донор

Условия:
-здрав донор;
-съвпадение на кръвните групи;
-съвпадение на теста за тъканна съвместимост на донора и реципиента(приемника);
-възраст над 18 години (максималната възраст зависи от здравословното състояние на донора);
-роднинска връзка;
-съгласие на донора.

ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки,  ДВ, бр. 83/19.09.2003г., в сила от 1.01.2004 г.

Чл. 26. (1) Донор може да бъде само лице, което е съпруг или роднина на реципиента по права линия или по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването, в случаите, когато реципиентът е осиновител. (2) По изключение …..се допуска донор да бъде: 1. лице, което съжителства на брачни начала…. с реципиента в продължение на повече от две години….; 2. лице, което е биологичен баща на реципиента и няма сключен брак с майката по време на раждане на детето и/или не е припознал детето.

Трансплантация на бъбрек от починал донор

Условия:
-установена мозъчна смърт на донора;
-съвпадение на теста за тъканна съвместимост на донора и реципиента;
-съгласие на семейството, ако няма налично предварително съгласие за донорство на починалия.

ЗАКОН за трансплантация на органи, тъкани и клетки, ДВ, 83/19.09.2003г., в сила от 1.01.2004 г.

Чл. 18…(2) При необратимо спиране на всички функции на главния мозък и налична сърдечна дейност смъртта се установява от постоянно действаща комисия в състав от трима лекари…  Чл. 19. (1) Вземане на органи, тъкани и клетки за присаждане се разрешава, ако лицето приживе е изразило съгласие за това. Ако лицето не е изразило волята си приживе, прилага се чл. 21.
Чл. 21. Вземането на органи, тъкани и клетки от човешки труп може да се извърши, ако: 1. в здравноосигурителната книжка на лицето е вписано съгласие на лицето за вземане на органи…. след смъртта му; ако лицето не е изразило съгласие или несъгласие …., се взема съгласието на някой от неговите близки – съпруг, родител, пълнолетно дете, брат или сестра…

Фактори определящи решението за извършване на бъбречна трансплантация от починал пациент

-съвпадение на кръвните групи;
-тъканна съвместимост;
-продължителност на чакането за трансплантация;
-актуалното здравословно състояние на реципиента.

Основни принципи

– Максимално съвпадение между показателите на донора и реципиента.
– Минимален възможен риск за отхвърляне на трансплантирания бъбрек.

Следващи стъпки

– Информиране на лекуващия лекар и пациента.
– Транспорт на взетите органи до съответния център.
– Провеждане на изследвания на пациента.
– Подготовка на пациента за операция.
– Провеждане на диализа преди трансплантацията.

Операция за получаване на бъбрек при жив донор

– Продължителност на операцията 2 -3 часа.
– Среден престой в болница – 7-10 дни.
– Повечето донори след 6 – 8 седмици са трудоспособни.

Донор с един здрав бъбрек живее нормален живот!

Трансплантация на бъбрек

– Продължителност на операцията 2 -3 часа.
– Среден престой в болница – 3 седмици.

Организмът на пациента трябва да приеме трансплантирания орган!

Медикаментозно лечение за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирания бъбрек

Имуносупресори (препарати потискащи имунитета):

– стероиди (кортизонови препарати)
– азатиоприн
– циклоспорин А

Медикаментите се приемат най-често в комбинация.

Остра реакция на отхвърляне на трансплантирания орган

Първични симптоми:
– повишени стойности на някои лабораторни показатели в кръвта (креатинин, LDH, CRP, левкоцити).

Вторични симптоми:
– повишено кръвно налягане, микрохематурия, повишена температура, болки, аритмия.

Реакцията на отхвърляне се повлиява чрез допълнително медикаментозно лечение

Хронична реакция на отхвърляне

– Възможни симптоми – повишени стойности на някои лабораторни показатели в кръвта.
– Продължителна тенденция за отхвърляне на трансплантирания бъбрек.
– Необходими са чести изследвания (включително и бъбречна биопсия).
– Оптимизиране на медикаментозното лечение.

Възможни странични ефекти на имуносупресивното лечение

– отоци по лицето и тялото
– наддаване на тегло (повишен апетит)
– повишено кръвно налягане
– увреждане на трансплантирания бъбрек
– повишаване на кръвната захар
– акне
– повишено окосмяване
– подуване на венците

Недостатъци на бъбречната трансплантация

– Дълъг период на чакане (за Европа около 5 години).
– Голяма оперативна намеса.
– Реакции за отхвърляне.
– Възможност за отхвърляне на органа и връщане към диализно лечение.

Предимства на бъбречната трансплантация

– Оптимално заместително лечение на бъбречната недостатъчност.
– Няма необходимост от диализа.
– Независимост на пациента.
– Балансирано хранене.
– Ново качество на живот, нова енергия.

Предимства на бъбречната трансплантация от жив донор

– Практически няма период на чакане.
– Бързо пренасяне на трансплантирания орган.
– Евентуално по-добро съвпадение (роднини).

Използвани са материали на фирма Baxter, 
National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse  
(NKUDIC) и Държавен вестник.